АВТОРСКИ НАДЗОР

Авторският надзор позволява изрядно изпълнение на работния проект. Извършване на проверки на работата и качеството по време и след завършване на отделни етапи, както и прилагане на корекции при възникнали неточности или строителни промени. Проследяване на подизпълнителите с цел спазване на предварително уточнения график за сроковете на изпълнение.