МЕНИДЖМЪНТ

Професионално и качествено изпълнение на проекта. Създаване и управление на количествени и ценови спецификации, съобразени с изискванията на клиента.