ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

От цялостната визия до най-малкия детайл. Процесът между създадената концепция и работния проект е свързан с изготвянето на техническа документация съдържаща: планове за осветление, електроразпределение, ВиК инсталация, план настилки и софити, разгъвки и детайли, както и всички чертежи на мебели по индивидуален проект.