УСЛУГИ

 • КОНЦЕПЦИЯ

  Създаване на индивидуална и функционална концепция за всеки интериорен проект, съобразена с очакванията на клиентите и техните желания. Представяне на цялостна идея на интериора чрез 3D визуализации, включващи интериорен стил, материали, цветове и елементи на обзавеждане.

 • ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

  От цялостната визия до най-малкия детайл. Процесът между създадената концепция и работния проект е свързан с изготвянето на техническа документация съдържаща: планове за осветление, електроразпределение, ВиК инсталация, план настилки и софити, разгъвки и детайли, както и всички чертежи на мебели по индивидуален проект.

 • МЕНИДЖМЪНТ

  Професионално и качествено изпълнение на проекта. Създаване и управление на количествени и ценови спецификации, съобразени с изискванията на клиента.

 • АВТОРСКИ НАДЗОР

  Авторският надзор позволява изрядно изпълнение на работния проект. Извършване на проверки на работата и качеството по време и след завършване на отделни етапи, както и прилагане на корекции при възникнали неточности или строителни промени. Проследяване на подизпълнителите с цел спазване на предварително уточнения график за сроковете на изпълнение.

 • РЕАЛИЗАЦИЯ

  Организиране на детайлите за доставка и монтаж на всички елементи на обзавеждането и декорацията. Представяне на цялостен проект и предоставяне на необходимата документация.